Site icon NeuP.eu

Fascinace Amerikou: Lady Gaga (vítězná esej)

Vítězná esej do soutěže Fascinace Amerikou, pořádané Goethe institutem. V rozsahu 2500–3000 znaků jsem odpověděl na otázky:

 

KDO ZOSOBŇUJE

Kdo pro mě zosobňuje americkou kulturu? Má dopověď bude populární – v současnosti Lady Gaga. Evropa má určitě vysoce kvalitní a rozmanitou kulturu, ale jen Amerika má světovládnoucí popkulturu. Kdybych nevěděl o francouzské Camill, německých Einstürzende Neubauten či české Ivě Bittové – nic moc zásadního by se nestalo. Kdybych nevěděl o Lady Gaga, vypadl bych zcela z hudebně-zábavního kontextu svých současníků. Populární hudba je masová a nevyhnutelná. Musíme o Lady Gaga alespoň vědět, abychom ji mohli třeba jen ignorovat.

CO AMERICKÉHO

Nechci se bez té navoněné zdechliny obejít. Chci ji konzumovat, chci být šokován, chci být baven. A Lady Gaga se to daří. Je bezobsažná? Pouze se zajímavým obalem a vykrádající vše možné? Ano – ale dokáže se prodat. Což považuji za typicky americké.

Kdybych měl vyjmenovat současné populární hudebníky – bylo by to několik Američanů a… Češi. Žádní Italové, Francouzi, nebo Poláci – z Evropanů jen ti anglicky zpívající. Evropský kulturní prostor je roztříštěn na spoustu jazyků, což vytváří obrovskou pestrost, ovšem dá jen výjimečně vzniknout populárním ikonám. Proč? Pop potřebuje masy – Amerika je největší jednojazyčný trh a angličtina je nejsilnějším světovým jazykem. Lady Gaga si vystačí se svojí mateřštinou – němčinu a francouzštinu používá jen k ozvláštnění, jako většina Američanů.

PROČ DŮLEŽITÉ

Proč je pro mě důležitá americká kultura? Je postavena na Evropských základech a impulsech, které ovšem přetvořila v něco – co i současnou Evropu fascinuje. Myslím, že hlavním symbolem je právě pop, který je jedním ze zásadních důsledků americké ideologie demokratizace a spotřebního života. Ostatně se jedná o spotřební kulturu – např. Lady Gaga vytvořila pár hitů a ostatní skladby jsou fádní jako předměstí amerických velkoměst. Zároveň však má jakožto masový fenomén rysy demokratičnosti – je přístupná všem, bez rozdílů vzdělání či příjmů. Na rozdíl od bývalé tradice evropské elitářské kultury.

Myslím, že propagaci Lady Gaga pomohl další zásadní americký fenomén: Hollywood. Stejně jako meziváleční levicoví intelektuálové v Evropě nevěřili ve zvěrstva Sovětského Ruska – nevěřili mi příliš spolužáci v rozbité silnice v Kalifornii. Bylo to příliš daleko od obrazu dokonalé Kalifornie, kterou tvoří ne politická – ale komerčně-zábavní propaganda USA. Právě díky vizuálně bombastickým videoklipům je možné se prosadit na internetu (dalším daru z Ameriky) a využít tak maximálně mediální prostor.

Populární kultura, která vznikla právě v USA – je stále určována umělci tohoto státu (ač mnohdy evropských kořenů). Její vliv je neoddiskutovatelný a projevuje se v milionu drobných těžko měřitelných důsledcích (jako např. plechovky v účesu 14leté studentky na gymnaziální talent show). Za zásadní považuji, že příkladem měkké kulturní moci. Vytváří obraz atraktivní Ameriky, i když ne té skutečné, tak rozhodně – neodolatelné ke konzumaci a poznávání.

SUMMARY

The one, who personifies American culture to me, is Lady Gaga. She is the hottest person in today’s world of pop-culture. She is present in all media. People of my age have to know about her, just to be able to ignore her.

One wants to consume her. She puts together things, which are not new at all, but she knows how to sell herself. I consider this ability typically American. USA is also the biggest one language market in the world. Lady Gaga uses French or German words just to be exotic – as a majority of Americans do.

Lady Gaga is important to me, because with her European roots she represents the American recreation of European identity – including the typically American values of democratization and consumerism. Therefore her music is acceptable to huge masses of people, which on the other hand leads to the loss of originality. However, as a true American, she uses a powerful instrument – Hollywood, the strongest film industry in the world. We as members of visually-oriented society can immediately share her eye-catching videos on internet, which spreads Lady Gaga to the furthermost places. The image she creates helps to make the US irresistibly hot – to consume and discover.

Za korekturu summary chci poděkovat Martině Pokludové :)

Exit mobile version