Site icon NeuP.eu

Dopis + odpověď starosty č.1: kolonáda v Lednici

Můj dopis na OÚ je níže – odpověď starosty Kabáta na podobné dotazy pod mým dopisem.

Dobrý den,
… Sleduji se zájmem dění ohledně jízdáren, především na internetu. Teprve nedávno jsem narazil na článek o stavbě kolonády. Kamarád, mě odkázal na velmi živou diskuzi vedenou pod článkem Břeclavského Deníku: Lednicí zmítá boj o lázeňskou kolonádu.

Níže vkládám svůj příspěvek – na jehož závěru jsou i otázky a připomínky k vedení obce:

“Dobrý den,
poprvé jsem četl o výstavbě kolonády – jen jako o spojení lázní s Apollem. Vynikající! Řekl jsem si. Apollo je turisticky atraktivní místo, které nemá dobré spojení s Lednicí – chůze po cestě je pro jednotlivce nebezpečná a představte si školní výlet!

Pak jsem si přečetl tento článek. Chápu, že podnikatel – jehož zisk je ohrožen protestuje, to je přirozené. Ale věřím, že se dá vyrovnat tak, aby byl nahrazen ušlý zisk a zároveň došlo k propojení centra Lednice s lázněmi a Apollem. Toto propojení chybí a zvýšilo by atraktivitu Lednice, jak pro turisty tak občany.

Argumenty, že ty drobné obecní miliony by se měly použít na opravu chodníků či mateřské školky… Kdyby byla školka v tak životu dětí nebezpečném stavu, jistě by tam děti ani učitelé nesměli. Přijít o 130 miliónů, především z kapes ZápadoEvropanů mi přijde více než krátkozraké.

Ohledně chodníků, jsem si jako obyvatel Lednice nevšiml zásadních problémů. A musím souhlasit s Markem, že např Břeclavský přístup nadřazení chodníků čemukoliv jinému vede jen k nesmyslnému plýtvání peněz ale i nekoncepčnosti a ošklivosti Břeclavi.
Kabát posílil po volbách svoji pozici – a rád jsme mu dal hlas. V porovnání s jiným městy ČR je na tom Lednice velmi dobře – množství získaných dotací a posun v obci je zřetelný (průtah, lázně).

Nezávazný návrh vizualizace lázeňské kolonády v Lednici určený k diskuzi

 

Co se mi na projektu nelíbí: kde jsou návrhy? Kudy má kolonáda vést? Zkusil jsem je hledat na webu obce a nenašel jsem. Google našel jen odkaz na vizualizaci zde.
Alespoň podle vizualizace vypadá kolonáda lépe než lázně, které jsou architektonicky opravdu ubohé. Je obrovská škoda, že lázně jako pro novodobou Lednici důležitá budova na tak exponovaném místě bylanavrhnuta bez architektonické soutěže. Mohli jsme ukázat, že nejen v minulosti stavěli kvalitně. Proč se neispirovat výstavou Kaplického v jízdárnách? Nebo alespoň perlou spolupráce UNESCO památek a modenrí arhcitektury – Litomyšlí.

Přepošlu panu starostovi tuto zprávu, myslím že by bylo dobré dát materiály k náhlednutí na stránky obce. Ideálně s možností o nich diskutovat (s jmény, aby se udržela úroveň diskuze). Protože na zasedání obce má možnost přijít malá část obyvatel, zatímco diskutovat na internetu – je zřejmě – o mnoho snazší :)

Petr Neugebauer”

Litomyšl

není součástí dopisu – později jsem na diskuzi ještě dodal:

“Litomyšl je taktéž na seznamu UNESCO, zároveň je městem s nejprestižnější moderní českou architekturou.

Galerie: Foto: Jak se probouzí ospalé město? Litomyšl vám ukáže

Článek proč tomu tak je: Téměř zázrak v Litomyšli: Nepolitikaří. A město kvete

Moderní budovy v Litomyšli: Archiweb.cz místa: Litomyšl

Odpověď: Slovo starosty

(scan ze Zpravodaje obce Lednice, duben 2011 – podtržení jsem dodal já)

Vážení občané,
V minulém čísle zpravodaje jsem avizoval, že konec března je pro mne důležitým mezníkem z pohledu dvou našich největších investičních akcí. Zaznamenal jsem od té doby reakci, že obě dotace již byly schváleny a že tedy neustále opakuji něco, co již bylo dávno rozhodnuto. Bohužel takto jednoduché to s dotačními prostředky opravdu není. V případě jízdáren byla dotace přímo podmíněna doložením stavebního povolení s nabytím právní ‚moci do jednoho roku od vydání rozhodnutí. Pokud bychom tedy uvedený termín nestihli (a prodloužení se mi nepodařilo na ministerstvu vyjednat), o všechny přidělené prostředky bychom skutečně přišli. Naštěstí se tak nestalo a stavební povolení jsme v termínu zajistili.

V případě kolonády byla situace obdobná s tím, že podmínka doložení platného územního rozhodnutí byla již k 6. lednu tohoto roku. I v tomto případě jsem požádal o prodloužení s termínem pro dodání územního rozhodnutí do konce března. U této akce jsme bohužel již úspěšní nebyli. Územní rozhodnuti bylo sice vydáno, nenabylo však v důsledku odvolání jednoho z účastníků řízení právní moci. Nepochybuji o Lom, že jsme udělali maximum proto, aby k odvolávání nedošlo. Účastníků řízení bylo zhruba 70. V případě Ing. Rajnochové však bylo od začátku zřejmé, že se stavbou souhlasit nebude, zvláště když zjistila, že při podaném odvolání termín nemůžeme stihnout.

Podat odvolání proti stavbě je právem každého účastníka. Mnoho na tom nemění ani skutečnost, že obec zřejmě přijde o stomilionovou dotaci. Osobně se však musím podivit argumentům, které jsou k tomuto účelu použity. Stejně tak mě šokuje, jaká nenávist a zloba toto rozhodnutí a následnou diskusi doprovází. Na obsah odvolání, zveřejněný formou veřejné vyhlášky na naší úřední desce, si asi každý soudný člověk dokáže svůj názor udělat sám. Já bych v tuto chvíli pouze alespoň krátce reagoval na připomínky ke stavbě „lázeňské infrastruktury“, které se nyní objevují.

1. Nikdo o stavbě nic neví. Podání žádosti schválilo zastupitelstvo již v roce 2009. K rozhodnutí byla vypracována studie, která navazuje na několik let existující studii rozvoje lázeňství tak, že rozpracovává jednu její část. O investičních akcích informuji na každém zastupitelstvu. Zajisté lze toto téma vysledovat i v mnoha minulých zpravodajích.

2. Proč se peníze nepoužijí na něco potřebnějšího? Každá dotace má svá jednoznačná kritéria, kterým se především musí každý žadatel podřídit. Příprava žádosti byla velmi složitá. Realizovala ji pro nás odborná firma a parametry jsme společně nastavovali tak, aby žádost měla šanci na úspěch. O přípravě této investice rozhodlo usnesení zastupitelstva obce.

3. Proč se radši nedělají chodníky? Na realizaci „pouze“ chodníků pro nás dnes žádný dostupný dotační titul není. Naopak do projektu pro lázeňskou kolonádu se podařilo včlenit řešení části Slovácké, právě včetně chodníku.

4. Proč nejsou prezentovány projekty? My jsme zatím uvolnili peníze na územní řízení. Projekt pro územní řízení řeší především umístění stavby ve vztahu k pozemkům a napojení na technické sítě. To jde jistě snadno popsat slovně a také se tak opakovaně stalo: projekt řeší lázeňskou kolonádu s propojením do středu obce a zámeckého parku a napojením na Mlýnský rybník.

5. K dispozici byla vizualizace a lidé v Lednici ji neznají.Vizualizace byla ovšem nachystána pro představu, jak by mohlo výsledné řešení zhruba vypadat. Pro další stupeň řízení, kdy se teprve vypracuje stavební a prováděcí dokumentace, mohla být podkladem pro lepší stanovení podmínek pro finální řešení. Vizualizaci vyhotovila projektantka „navíc‘ pořízení stavební dokumentace této stavby nebylo ještě zadáno a znamená investovat dalších několik milionů korun. Použití vizualizace pro prezentaci v médiích asi nebylo nejšťastnější.

6. Obec ušetří svých 8 milionů a použije je lépe. Prostředky na přípravu a projekční práce (nyní již zhruba 3mil.) jsou bohužel uznatelnými náklady pouze v případě, že je projekt realizován. Zbylá částka nesplacené půjčky od kraje (4,5 mil. Kč), kterou kraj jako partner našeho projektu schválil převést na tuto stavbu, přejde opět do režimu splátky.

Další „milé“ připomínky našich několika občanů (občanek), kteří využili i tohoto tématu k pošpinění všeho, co s mou osobou souvisí i nesouvisí, již komentovat nebudu.

V polovině dubna proběhlo letošní druhé jednání zastupitelstva. Přítomní občané si mohli vyslechnout, jako obvykle, zprávu o činnosti rady obce, probíhajících investičních akcích a stavu plnění rozpočtu. Přítomni byli vedoucí organizací zřizovaných obcí, kteří přednesli své výroční zprávy a byli připraveni odpovídat na dotazy. Konkrétně se jednalo o penzion pro důchodce, jednotku požární ochrany, obecní policii, místní knihovnu, penzion, kino, TJC, zš, MŠ. Zastupitelstvo dále rozhodovalo o poskytnutí neinvestičních příspěvků. Jednalo se celkem o 5 žádostí. Následovaly body věnované nakládání s majetkem
obce.

RNDr. Libor Kabát

Pokračování viz: Facebooková skupina “Chci kolonádu v Lednici – nechci pí Rajnochovou”

Exit mobile version