Česká vize – v 20 letech

Na Vánoce 2009 jsem dostal knížku Česká vize: Hledání identity 21. Století , kterou formulovalo 91 českých intelektuálů. Mně je podobně jako české (-slovenské) demokracii – 20 let. Nuže tady je má vize: Pokračovat ve čtení “Česká vize – v 20 letech”

Diskuze: VV vs. Strana zelených

Záznam rozhovoru, kterýprobíhal na Facebooku od 28. května do 30. května 2010, tedy před parlamentními volbami. Začal jako srovnávání VV se SZ – a dostal se k regionálním problémům Břeclavska nebo smyslu idealismu. Text neupravován – omluvte případné překlepy. Pokračovat ve čtení “Diskuze: VV vs. Strana zelených”

Adamová: K historii evropského federalismu – minirecenze

Adamová, Karolína. K historii evropského federalismu. (Praha: Karolinum, vydavatelství Univerzity Karlovy, 1997) 110 str.
Publikace K historii evropského federalismu se věnuje vývoji, který předcházel ustavení federalistické státní formy v současném slova smyslu. Autorka je profesorkou na Právnické fakultě Karlovy univerzity a v textu užívá kromě převládajícího historiografického i právní pohled.

Pokračovat ve čtení “Adamová: K historii evropského federalismu – minirecenze”