Site icon NeuP.eu

3) Lednické architektonické ostudy a možná řešení

Odesláno 29. 12. 2012 (uzávěrka 10. 1. 2013)

Musím reagovat  na článek „Ještě k architektuře lázní“ od paní Pánkové a Škrlové (viz konec stránky). Předně – architektura není „vždy úhlem pohledu každého jednotlivce“. Jako každá estetická disciplína je otázkou vkusu rozšiřovaného a tříbeného vzděláním. Architektura podobně jako třeba móda nebo degustace vín má své odborníky, nadšence i poučené laiky. Každý může mít na budovu, oblečení nebo víno svůj názor. Přesto právě ti, kteří se svému oboru věnují dlouhodobě a cíleně mají největší rozhled a schopnost rozlišit podprůměrné od vynikajícího. Protože mé formální vzdělání je „jen“ maturita z dějin umění a další hodiny na VŠ, obrátil jsem se na odborníky. Jak mi napsal nejznámější současný kritik architektury Adam Gebrian, podle fotek komplex lázní „vypadá strašně“. Řada převážně ostřejších reakcí je dostupná na mých internetových stránkách (viz první článek). Nemusíme se rovnou snažit mít krásné budovy, jak se to daří v UNESCO Litomyšli. Ale měli bychom se alespoň snažit nemít ostudné budovy, jako máme teď.

O kolonádu se zajímám delší dobu: Četl jsem Zpravodaje a poněkud mě uráží odkazování na články z vydání 9/2011 a 10/2011, na které jsem reagoval už v prvním článku. Na výstavě na OÚ jsem byl a to krátce po jejím zpřístupnění. V říjnu 2011 jsem napsal otevřený dopis panu starostovi, že bych si rád prohlédl dokumenty lépe, ovšem vzhledem ke studiu v Praze je pro mě otevírací doba na radnici od pondělí do čtvrtku nevyhovující. Zeptal jsem se, zda je možné zveřejnit dokumentaci na internetu. Pan starosta odpověděl, že je možné zveřejnit vzhledem k obrovskému rozsahu jen některé části – ovšem bojí se případné kritiky, že není zveřejněno vše. Ostatně na podobu lázní jsem se dotazoval už v dubnu 2011, kdy byly zveřejněny v Břeclavském Deníku vizualizace. Pan starosta odpověděl, že vizualizace byla zhotovena „navíc“ a tudíž není závazná. Mojí chybou bylo, že po zhlédnutí dosti podobných vizualizací na OÚ jsem usoudil, že se stále nejedná o finální návrh.

„Čo bolo, to bolo.“ Otázka zní: Jak to udělat, aby v budoucnu (např. případném rozšiřování lázeňské zóny) nevznikaly další architektonické ostudy? V odpovědi na můj mail Česká komora architektů navrhuje jako nejlepší řešení využívání architektonických soutěží – a nabízejí bezplatné poradenství i osobní schůzku. Ostatně i v Litomyšli (městě s nejlepší architekturou v ČR) mi odpověděli, že hlavní je zájem radnice a občanů o úroveň architektury (jak jsem psal ve zpravodaji 11/2012 obce mají zákoné nástroje, jak získat hodnotnou architekturu i při investici soukromé firmy). Dotazy a výzvy na lednickou radnici i občany tedy zní:

1)      Máte zájem udělat něco pro lepší architekturu v Lednici? Stačí si nechat poradit ať už z Litomyšle nebo od České komory architektů.

2)      Není čas dohnat jiné obce v informování občanů přes internet? Zveřejnit ke kolonádě alespoň dokumentaci, která byla k nahlédnutí na OÚ  – teď spíš finální vizualizace – jistě není nad síly obce. A proč nezveřejňovat jako Břeclav, Valtice či příkladný Podivín zápisy ze zasedání zastupitelstva? Určitě nejsem sám, kdo by chtěl mít lepší přehled o dění v obci a nemůže být přítomen na zasedání kolem 17h v pracovní dny.

Petr Neugebauer

 

Ostuda v Lednice vs Stavba roku Litomyšli

Ještě k architektuře lázní

(Lednický zpravodaj, prosinec 2012)

V minulém čísle zpravodaje byl uveřejněn článek Petra Neugebauera, který není spokojen s architektonickým ztvárněním budovy Lázní Lednice. Byla přidána odpověď paní Ing. arch. R. Kubrické a ředitelky lázní paní Bc. A. Durišové. Pozn. – architektonický ráz je vždy úhlem pohledu každého jednotlivce. Nejde o architekturu, která má být konkurencí zámku. Pan Neugebauer nesouhlasí s obhajobou architektury (má na to plné právo, ale nevím, jakou má představu, co by se s těmi budovami mělo nyní dělat? Pozvat bagr a srovnat se zemí?) Dále vyjadřuje obavy, aby stejně nedopadla kolonáda. Ke kolonádě dodávám. Nyní je pozdě cokoli podstatného v kauze kolonáda řešit. Investiční akce „Lázeňská kolonáda“ je připravována od roku 2006, je předmětem na obecních zastupitelstvech, která se konají vždy ve večerních hodinách.

Ve věci lázeňské kolonády se uskutečnila podpisová akce. Veškerá dokumentace byla zveřejněna v budově úřadu i s možností lidí se k plánům vyjádřit (dokumentace
a počítačové animace budoucí kolonády byly vystaveny v prostorách OÚ půl roku). V podpisové akci vyjádřila se stavbou kolonády souhlas naprostá většina občanů. Představení projektu i s architekty bylo na zastupitelstvu dne 13. 10. 2011 a účast byla hojná, proběhla dlouhá diskuse. Samozřejmě, že zazněla i nesouhlasná stanoviska, ale byla v menšině.
O kolonádě byli občané dále informováni ve zpravodaji 9/2011, 10/2011… Proč se všichni, co mají nyní starost o kolonádu, nezajímali tehdy?

(Mgr. J. Pánková, A. Škrlová)

A dál?

Exit mobile version