†Václav Havel (můj twitter pohled)

† 18. prosince 2011 odešel největších Čech―světoobčan současnosti.

Níže je záznam mého pohledu na twittru:

Václav Havel, the founder of the Forum 2000 Foundation, has passed away. (by Forum2000)
Pokračovat ve čtení “†Václav Havel (můj twitter pohled)”

Kdo po Václavu Havlovi?

Kdy ČR vygeneruje osobnost jako byl Václav Havel?
Který dál národu impulsy jako Česká Vize či dokonce světově unikátní Forum 2000?
Kdy dokážeme víc, než jen ublíženecký Klausovský negativismus?

Česká vize – v 20 letech

Na Vánoce 2009 jsem dostal knížku Česká vize: Hledání identity 21. Století , kterou formulovalo 91 českých intelektuálů. Mně je podobně jako české (-slovenské) demokracii – 20 let. Nuže tady je má vize: Pokračovat ve čtení “Česká vize – v 20 letech”