Rubriky
politika ČR

Kdo po Václavu Havlovi?

Kdy ČR vygeneruje osobnost jako byl Václav Havel? Který dál národu impulsy jako Česká Vize či dokonce světově unikátní Forum 2000? Kdy dokážeme víc, než jen ublíženecký Klausovský negativismus?

Rubriky
politika ČR

Česká vize – v 20 letech

Na Vánoce 2009 jsem dostal knížku Česká vize: Hledání identity 21. Století , kterou formulovalo 91 českých intelektuálů. Mně je podobně jako české (-slovenské) demokracii – 20 let. Nuže tady je má vize: