Rubriky
grafika a rýmy

Grafika: Plakát o mátě do Brazílie

Influence of Essential Oil Content on Antioxidant Activity in Different Mentha L. Taxa Keywords: Mentha L., essential oil content, antioxidant activity, DPPH

Rubriky
grafika a rýmy

Grafika: Sborník a inzerát AO-LAKR 2012

18. odborný seminář s mezinárodní účastí, 5.–6. 12. 2012 v Lednici Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož cílem je prezentace výsledků výzkumu a praxe v oblasti pěstování a zpracování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.