Rubriky
politika ČR

Zasedání zastupitelstva Prahy 2

Díky projektu Tvoř. Veď. Teď! Akademie mladých lídrů jsme vyrazil na zastupitelstvo. Přes mail jsem poprosil starostu, jestli by se se mnou nevyfotil před zasedáním.

12. prosince 2011 jsem šel se 7. zasedání zastupitelstva Prahy 2. Líbilo se mi moderní prostředí v dobře zrekonstruované budově. Prostor byl otevřený a vzdušný – rada nebyla vyvýšena nad zastupitele ani diváky.  V sále byly umístěny displeje zobrazující, kdo ze zastupitelů je přítomný – později jména mluvčích a průběh hlasování.

Kompletní fotoreportáž: Zasedání zastupitelstva Prahy 2

Samotné zasedání vedl především pan starosta Jiří Paluska (ODS), asistoval mu zástupce starosty Václav Vondrášek (ODS). V zastupitelstvu jsou dva členové pod 30 let: 25letý Michal Uhl (SZ) a 23letý zástupce starosty Jan Pech (ČSSD). Z 35 členů zastupitelstva je 12 žen.

ODS, TOP 09 a SZ tvoří koalici se 11, 6 respektive 2 mandáty. V opozici je TOP09 a Občané za spokojené bydlení (OSB) s 8 mandáty pro každou stranu.

V 17:10 začalo zasedání a přítomno bylo 31 z 35 zastupitelů. Už před zasedací místností jsem se zeptal pána, proč tu je – kvůli nájemnému v bytech. Toto téma asi přilákalo více zájemců, s výrazným podílem seniorů. Jedna paní, která si sedla vedle mě, taktéž v důchodovém věku, přišla také kvůli cenám nájemného – bod programu č. 4. Napočítal jsem celkem 36 diváků, dalších 5 přišlo krátce po zahájení. Bylo zajímavé, že přes uličku seděl pán, který tu nebyl kvůli nájemnému – ale protože v Praze 2 bydlí a zajímá ho, co se děje – a, že je tu v politice nepořádek.

Nejdříve se řešila otázka programu. Naštěstí jsem měl vytisknutou podobu s sebou a tak jsem se neztratil v názvech a 13 bodech. Jeden bod byl zrušen (prodej byl odvolán), dva přidány ( Farmářské trhy a  odvolání ředitelky ZŠ).

Alež Svoboda (TOP09) navrhl, aby se procedurální návrhy přesunuly do posledního bodu Různé, aby nezdržovaly občany, kteří přišli kvůli jinému bodu. Jak se ukázalo v průběhu zasedání, spoustu diváků dlouhé čekání na bod 4 nevydržela a odešla.

První bod byla změna jednacího řádu – dle připomínky magistrátu se nějaká komise má přejmenovat výbor, aby byl splněn zákon. V tuto chvíli si vzal slovo pán sedící přes uličku, byl představen jako p. Mikula z Londýnské a kritizoval, že příloha k jednacímu řádu byla neveřejná. Následně vystoupil odpovědný vedoucí právního výboru a řekl, že to znamená, že jen nebyla v tu chvíli na úřední desce. Petr Hejna (OSB) pak řekl, že úřední deska může být fyzicky omezená s místem, ale internet není a tudíž měla příloha viset alespoň tam.  Poté byla změna názvu odhlasována.

Takhle se zobrazí hlasování.

Nejdelší jednání se týkalo druhého bodu – odvolání předsedy finančního výboru Richtera (OSB). Zde se dlouze debatovalo o tom, jestli se má vůbec o tomto tématu hlasovat, když se probíralo už na minulém zasedání. Dokonce vystoupil právník z Transparency International Petr Leyer. V podstatě šlo o to, jestli mohlo o odvolání zastupitelstvo znovu hlasovat. Podle „opozice“ a TI ne, protože by došlo k porušení jednacího řádu Městské části Praha 2. Přesto došlo k volbě nového předsedy, která ovšem musela proběhnout tajně a tudíž klasickým vhazováním lístečků do urny.

Během této prodlevy odešla velká část diváků, zřejmě se zajímajících o bod číslo 4. Dovolím si citovat jednoho odcházejícího seniora: „mě serou všecky tyhle kecy, myslej jen na sebe a ne na lidi“. V sále zbylo 24 lidí.

Třetí bod se týkal schválení aktualizace programu ochrany památek. Zastupitelé z OSB se ptali, zda je nutné schvalovat materiál před jeho veřejnou prezentací a diskuzí. Pan Vondrášek řekl, že program byl dokončen na přelomu listopadu a prosince a tudíž nejbližší možná přednášku bude v lednu a hlavně neschválením by se městská část připravila o peníze od státu na rekonstrukci památek. Zastupitelka Aleksandra  Udženija chválila práci týmu, který obsáhlý materiál vytvořil, a následně navrhla hlasování, kterým došlo k ukončení diskuze.

V 16.50 byl konečně na pořadu bod číslo 4. Paní vedle mi řekla, že jde o převedení bytů od města nájemníkům. Schválení proběhlo během chvilky. Ovšem k žádnému jednání o cenách bytů nedošlo. Paní, na které jsem skoro nepoznal překvapení, řekla, že se o tom mělo jednat – a když se nejednalo, tak že jde domů. A odešla.

Překvapilo mě to. To se občané neinformovali u zastupitelů, jestli se o tom bude diskutovat? Nemohli občané navrhnout posunutí projednání 4. bodu na první místo? Paní, která zřejmě organizovala nájemce – bavila se s mou sousedkou, říkala, že na zastupitelstvu nikdy nebyla a nevěděla, že to tak dlouho trvá. Odešla dřív, než se k jejímu bodu dostalo.

Jsem rád, že když příště půjdu na zasedání zastupitelstva – vím, jak snadné je zeptat se starosty nebo zastupitele. Že vím, jak vypadá procedura. Zasedání mi přišlo vedené poměrně racionálně. Atmosféra byla poměrně konstruktivní. Třebaže bych řekl, že opoziční OSB – zřejmě původně občanská iniciativa – nemělo moc zkušeností a někdy mi připomínky přišly zbytečné. První pocit ze zasedání byl spíše pozitivní.

Kompletní fotoreportáž: Zasedání zastupitelstva Prahy 2

Report byl publikován na Respekt blogu Mladých lídrů

Autor: Petr Neugebauer

Neugebauer Petr: zkrátka NeuP.

Web dnes slouzi jako rozcestnik a archiv referatu z mezinarodních teritoriálních studií FSV Univerzity Karlovy v Praze. Navic obsahuje clanky o lokálnímu dění v Lednici a Břeclavi i republikové politice.

Leave a Reply