Rubriky
Lednice a Břeclav

Hodnocení Gymnázia Břeclav

Chtěl jsem hodnotit GBV na www.hodnoceniskol.cz – bohužel do komentáře se vleze málo znaků, tak to dávám sem:

Po 8 letech si dovolím GBV zhodnotit . Mnoho předmětů má svého výjimečného pedagoga – takového, který má nejen skvělé znalosti svého předmětu, ale také dokáže látku poutavě prezentovat a vážím si ho jakožto osobnosti. Samozřejmě je dost vyučujících průměrných či učících jen z povinnosti. Škola používá ne příliš často, ale přece – hodnocení pedagogů studenty, takže vedení o kvalitách svého sboru ví.
Mezi slabé předměty patří informatika – úroveň výuky neodpovídá potřebám pro každodenní bezpečné a efektivní používání internetu, základy Office nestačí. Kupodivu dovedností, která absolventy GBV zvýhodňuje, je používání PowerPointových prezentací při referátech – a prezentování referátů obecně, které je požadováno ve více předmětech.
Velmi pozitivní je psaní 1 stránkové eseje na humanitní větvi (maturitní ročník), podobně i seminárních prací. Ze své zkušenosti musím říct, že se jedná o velmi dobrou přípravu na VŠ, myslím že by neškodilo v tomto směru nároky zvýšit.
Na GBV je díky jazykové škole možné ve volném čase studovat cizí jazyky a získat certifikáty. Dále fungují volnočasově například divadelní (Regina), pěvecký (Polyfonia), psychologický (Téčko) i výtvarný (U-Ateliér) kroužek. Akce snažící se oživit studium organizuje Studentský sněm, i přes částečný nezájem mezi studenty a některými pedagogy.
Myslím, že GBV je nejlepším gymnáziem v okrese, pravděpodobně i za jeho hranicemi. I když myslím, že v posledním době změna začátku výuky a obcese s kontrolou absence úroveň školy zbytečně poškozuje.

(článek publikován na Gympluj v blogu Mučednický řev)

Autor: Petr Neugebauer

Neugebauer Petr: zkrátka NeuP.

Web dnes slouzi jako rozcestnik a archiv referatu z mezinarodních teritoriálních studií FSV Univerzity Karlovy v Praze. Navic obsahuje clanky o lokálnímu dění v Lednici a Břeclavi i republikové politice.

Leave a Reply